Farewell / Doviđenja

Our dear sisters Matija Filipović and Marija Ivić are returning to Croatia after a long time spent in our parish. We would like to thank them for all they have done for our parish, for all their prayers, and for always being ready to help us. Hopefully this is just for now and we’ll meet again someday. Our klapas Kartolina and Fritule prepared a short program for them at the farewell party as a sign of gratitude for everything they have done, for all the support and for the countless open doors of the hall for our rehearsals. This was also the first performance of our new member Viktoria Prša, and we wish her many more successful performances with us.


Naše drage časne sestre Matija Filipović i Marija Ivić se vraćaju u Hrvatsku nakon dugo vremena provedenog u našoj župi. Hvala im za sve što su učinile za našu župu, za sve molitve i što su nam uvijek bile spremne pomoći. Nadamo se da je ovo samo trenutno i da ćemo se već negdje ponovno sresti. Naše klape Kartolina i Fritule su im pripremile kratak program na oproštajnom domjenku u znak zahvale za sve učinjeno, za svu podršku i za nebrojena otvorena vrata dvorane za naše probe. Ovo je istovremeno bio i prvi nastup naše nove članice Viktoria Prša, te joj želimo još puno nastupa i pjesme s nama.

Sestra Marija Ivić, gosp. Ante Jović – konzul Republike Hrvatske u Kanadi i sestra Matija Filipović na našem klapskom koncertu 2020. godine
Klapa Fritule, Windsor 2021.10.24
Klapa Kartolina, Windsor 2021.10.24
Sestra Matija i Marija s klapom Kartolina, Windsor 2021.10.24