Poljička

Our event at the Capitol Theatre on April 12, 2024, will have a premiere screening of the song Poljička. The song describes the history and beauty of Poljica, a historic and independent principality that existed in the area between Split and Omiš from the 13th to the 19th century, where our klapa story from the Croatian diaspora is interwoven through the video. The song plays a significant role in our work as the original musical composition of our director Višnja Tijardović and the video premiere will be dedicated to the upcoming St. George day, the patron saint of Poljica. The lyrics were written by Mr. Ante Mekinić in 2003, and the music was composed in 2015, by Višnja Tijardović. The song was performed live for the first time publicly at the festival in Kostanje in 2016, and it earned a long round of applause from the audience. The music is not written to be a typical klapa song with usual klapa accords and harmonies, it is more of a music ode, a hymn to Poljica with some other Dalmatian folk singing elements truer to the area. The video was filmed primarily at locations in Poljica and Omiš by Mr. Ivan Perić, who did the final production, with some sequences filmed in Windsor-Detroit Area by Mr. Reggie Tiessen. The video shortly tells a story about Croatians abroad that always keep their homeland in mind, and always come back to it. Along the members of Klapa Kartolina, the video has appearances of Ms. Mira Kuvačić from Gata that makes soparnik and Mr. Goran Mikas from Vela Njiva that plays bagpipes. We can proudly say that the video is a one-of-a-kind Croatian Canadian American co-production!

Naš događaj u kazalištu Capitol 12. travnja 2024. imat će premijerno prikazivanje videa pjesme Poljička. Pjesma opisuje povijest i ljepotu Poljica, povijesne i samostalne knežije koja je postojala na području između Splita i Omiša od 13. do 19. stoljeća, gdje se kroz video isprepliće naša klapska priča iz hrvatske dijaspore. Pjesma ima značajnu ulogu u našem radu kao originalna glazbena kompozicija naše voditeljice Višnje Tijardović, a video premijera će biti posvećena nadolazećem blagdanu svetog Jurja, zaštitnika Poljica. Stihove je napisao g. Ante Mekinić 2003. godine, a glazbu je 2015. godine skladala Višnja Tijardović. Pjesma je prvi put javno izvedena uživo na festivalu u Kostanjama 2016. godine te je zaslužila dugi pljesak publike. Glazba nije napisana kao tipična klapska pjesma s uobičajenim klapskim akordima i harmonijama, to je više glazbena oda, himna Poljicima s nekim drugim elementima dalmatinskog pučkog pjevanja bližim tom kraju. Spot je prvenstveno sniman na lokacijama u Poljicima i Omišu od strane g. Ivana Perića, koji je napravio finalnu produkciju, dok su se neke sekvence snimale u gradovima Windsoru i Detroitu od strane g. Reggie Tiessen. Video ukratko donosi priču o Hrvatima u dijaspori koji svoju domovinu uvijek imaju u mislima i uvijek joj se vraćaju. Uz članove Klape Kartolina, u spotu se pojavljuju gospođa Mira Kuvačić iz Gata koja pravi soparnik i gospodin Goran Mikas iz Vele Njive koji svira gajde. S ponosom možemo reći da je ovaj video jedinstvena hrvatsko-kanadsko-američka koprodukcija!

VIDEO – POLJIČKA

Lyrics: Ante Mekinić
Music: Višnja Tijardović
Video Director: Ivan Perić, 2024
Videography: Ivan Perić, Josip Rogošić and Reginald Tiessen
Photography: Studio Iris Ban and Antonio Stipinović, Klapa Kartolina

Poljica – preuzeto sa portala gata.hr