Mother Language Fest 2020

Klapa Kartolina participated in the International Mother Language Fest 2020 at the Caboto Club in Windsor on February 21st, 2020. This Day is a worldwide annual observance held to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. First announced by UNESCO on 17 November 1999, it was formally recognized by the United Nations General Assembly in 2002. The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. In Bangladesh, the 21st of February is the anniversary of the day when Bangladeshis fought for recognition for the Bangla language.

Klapa Kartolina proudly represented Croatia amongst 34 other nations. Our stand was decorated with Croatian motifs, books, souvenirs, brochures and a video presentation that was showing many interesting facts about Croatia and Croatian language. Klapa Kartolina and Fritule also performed several klapa songs, which were warmly greeted by the audience and the dignitaries. We would like to express our gratitude to Ms. Ina Rodin from the Croatian National Tourist Office in New York and the Croatian Consulate in Mississauga for their support in providing posters, brochures and pamphlets about Croatia and Croatian artifacts.


Klapa Kartolina sudjelovala je na Međunarodnom festivalu materinskog jezika 2020-te u klubu Caboto u Windsoru 21. veljače 2020. Taj godišnji događaj se održava u svrhu promicanja svijesti o jezičnoj i kulturnoj raznolikosti i promicanja višejezičnosti. UNESCO je taj događaj prvi put uvrstio 17. studenog 1999. godine, a službeno ga je priznala Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2002. godine. Ideja da se slavi Međunarodni dan materinskog jezika je bila inicijativa Bangladeša. U Bangladešu je 21. veljače obljetnica dana kada su se Bangladeši borili za priznanje jezika Bangla.

Klapa Kartolina je ponosno predstavljala Hrvatsku među 34 nacije. Naš štand bio je ukrašen hrvatskim motivima, knjigama, suvenirima, brošurama i video prezentacijom koja je pokazala mnogo zanimljivih činjenica o Hrvatskoj i hrvatskom jeziku. Klape Kartolina i Fritule izvele su i nekoliko klapskih pjesama, koje su publika i dostojanstvenici toplo pozdravili. Željeli bismo izraziti zahvalnost gospođi Ini Rodin iz Hrvatskog nacionalnog turističkog ureda u New Yorku i hrvatskom konzulatu u Mississaugi na pomoći i dostavi plakata, brošura i pamfleta o Hrvatskoj i hrvatskim suvenirima.