Klapa Kartolina 2019 Calendar

Klapa Kartolina is accepting orders for their traditional klapa calendar for 2019. The previous two calendars will be given a permanent exhibition space in the Museum of Dalmatian diaspora, which is forming in Split. In the new calendar, there are twelve klapa songs in Croatian and English and it features klapa Kartolina and youth klapa Fritule, with photographs from Croatia and Canada. The calendar price is $20 and it can be ordered by calling 519-966-1586, or by email to klapakartolina@gmail.com, by November 30th, 2018 the latest.


Klapa Kartolina prima narudžbe za svoj tradicionalni klapski kalendar za 2019 godinu. Prethodna dva izdanja kalendara će dobiti stalno izložbeno mjesto u muzeju Dalmatinske dijaspore, koji je u osnivanju u Splitu. U novom kalendaru se nalazi dvanaest klapskih pjesama na hrvatskom i engleskom jeziku, a predstavljene su klapa Kartolina i klapa mladih Fritule, uz fotografije iz Hrvatske i Kanade. Cijena kalendara je $20, a može se naručiti pozivom na 519-966-1586 ili e-porukom na klapakartolina@gmail.com, najkasnije do 30. studenog 2018.