Archive

Klapa Kartolina has organized their very first Klapa concert in Windsor in 2015, at the Art Gallery of Windsor, which has become a regular annual event that hosts guest performers as well.

Klapa Kartolina je organizator prvog klapskog koncerta u Windsoru 2015. godine, u Umjetničkoj galeriji u Windsor-u, koji je postao redoviti godišnji događaj, te na kojem nastupaju i gosti izvođači.